Hjem

 

 

Kontakt mig på tlf. 4157 6753 eller info@sprogiudvikling.dk

 

Sprogiudvikling.dk 2015 © All Rights Reserved

Sprog i udvikling

Talepædagogisk rådgivning og undervisning ved talepædagog Karen Lodal

Børn (og voksne) lærer bedre ord, jo flere sanser barnet bruger - det husker bedre hvad fx et hindbær er, når det har holdt et hindbær i hånden, duftet til det og smagt det, end hvis det kun kender et hindbær som en tegning i en bog

Det er fantastisk at opleve et barns sproglige udvikling - fra det nyfødte barn, der kommunikerer med lyde og lidt senere øjenkontakt, til det 1-årige barn, der begynder at bruge ord, og som i en alder af bare 3 år har lært at sætte ord sammen til helt nye sætninger. de fleste børn udvikler deres sprog 'efter bogen'.

 

Hvor går man hen, hvis man er forældre til et barn, hvor sproget bare ikke kommer af sig selv?

 

Jeg er privatpraktiserende talepædagog og har en omfattende viden om børns sproglige udvikling, sproglige vanskeligheder og om hvad man kan gøre for at få gang i sproget. Jeg kan formidle min viden om sprog og omsætte teorien til praksis, der passer til jeres hverdag.

 

Jeg tilbyder skræddersyede forløb, baseret på en grundig samtale med jer og en observation og sproglig udredning af jeres barn.

 

Det er ikke alle børn, der skal have talepædagogisk undervisning. For nogle familier vil en grundig observation og evt. testning (af ordforråd mm.) samt efterfølgende vejledning være dét, der skubber den positive udvikling i gang. Andre børn skal have undervisning. Jeg ser det enkelte barn med hans eller hendes styrker og vanskeligheder, og skaber gode og trygge rammer. Det er vel nok det vigtigste for jer som forældre.

 

Måske har I ikke så konkrete spørgsmål. Det kan være svært at sætte ord på de tanker og måske bekymringer, man gør sig om sit barns sproglige udvikling. Vi kan tale sammen i telefonen og få vendt jeres tanker og spørgsmål, det er ganske uforpligtende.